15W级紧凑型SUV,荣威RX5 MAX以及哈弗H6,你们更爱哪款?

哈佛H6 官方引导价:9.89~15.7万元

外不雅

///哈弗H6

接纳了东方将来美学设计语言,前脸接纳尺寸更年夜的无界限进气格栅 ,富有条理感的前包抄设计更显时尚感,搭配矩阵式LED年夜灯以及19英寸轮毂。

内饰

///哈弗H6

内饰造型以对于称式造型为主,中控台上12.3英寸的触控屏负担车内年夜部门的节制功效 ,加之长城·柠檬智能化平台,付与了以往缺乏的智能化以及数字化能力 。

动力

///哈弗H6

动力方面搭载了2.0TGW4N20策动机,最年夜功率为155kW ,搭配的是7DCT湿式双聚散变速箱。

总结

作为年青人的第一辆车,科技感统统的荣威以及时尚感富厚的哈弗H6,你更喜欢哪一款?

csgo外围-csgo外围app-官方网站
【读音】:

hā fó H6 guān fāng yǐn dǎo jià :9.89~15.7wàn yuán

wài bú yǎ

///hā fú H6

jiē nà le dōng fāng jiāng lái měi xué shè jì yǔ yán ,qián liǎn jiē nà chǐ cùn gèng nián yè de wú jiè xiàn jìn qì gé shān ,fù yǒu tiáo lǐ gǎn de qián bāo chāo shè jì gèng xiǎn shí shàng gǎn ,dā pèi jǔ zhèn shì LEDnián yè dēng yǐ jí 19yīng cùn lún gū 。

nèi shì

///hā fú H6

nèi shì zào xíng yǐ duì yú chēng shì zào xíng wéi zhǔ ,zhōng kòng tái shàng 12.3yīng cùn de chù kòng píng fù dān chē nèi nián yè bù mén de jiē zhì gōng xiào ,jiā zhī zhǎng chéng ·níng méng zhì néng huà píng tái ,fù yǔ le yǐ wǎng quē fá de zhì néng huà yǐ jí shù zì huà néng lì 。

dòng lì

///hā fú H6

dòng lì fāng miàn dā zǎi le 2.0TGW4N20cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ wéi 155kW,dā pèi de shì 7DCTshī shì shuāng jù sàn biàn sù xiāng 。

zǒng jié

zuò wéi nián qīng rén de dì yī liàng chē ,kē jì gǎn tǒng tǒng de róng wēi yǐ jí shí shàng gǎn fù hòu de hā fú H6,nǐ gèng xǐ huān nǎ yī kuǎn ?